Pan Lichun

Career History

  • Chairman/CEO
  • Chairman
  • Executive Director
  • Show More
Website: www.000925.net

Corporate Information

Address:
17/F, Block 4, Shuangcheng Guo
No.1785 Jianghan Road
Binjiang District
Hangzhou, 310052 China
Web url: www.000925.net

Personal Information

Education

  • Zhejiang University

Memberships

Board Memberships

  • Zhejiang Insigma Group Co Ltd
  • United Science & Technology Co Ltd
  • Show More

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web