Wang Zhengrong

Career History

  • Deputy General Manager
Website: www.htc.net.cn

Corporate Information

Address:
357 Shiqiao Road
Hangzhou, Zhejiang, 310022
China
Web url: www.htc.net.cn

Personal Information

Education

  • Zhejiang University

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web