Xu Jianchu

Career History

  • Non-Executive Vice Chairman

Corporate Information

Address:
1766 Xinshiji Avenue
Linjiang Industrial Park
Hangzhou, 311228
China

Memberships

Board Memberships

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web