Shi Jiansheng

Career History

  • VP/Party Member
  • VP/Party Member
  • VP/Party Member
Website: www.ggep.com.cn

Corporate Information

Address:
126 Minzhu Avenu, Qingxiu Dist
Nanning, Guangxi, 530022
China
Web url: www.ggep.com.cn

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web