Guan Yan

Career History

  • Controller
Website: www.cqukf.com

Corporate Information

Address:
Ran Xiangjiaba
Longshan Street, 451 Yuzhong
Chongqing, 400060
China
Web url: www.cqukf.com

Awards & Publications

Certificates

  • Certified Public Accountant (CPA)

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web