Jin Li

Career History

  • Chairman/President
Website: www.moji.com

Corporate Information

Address:
No 14 Jiuxianqiao Road
A 216 Zhaowei Huadeng Plaza
Haidian District
Beijing, 100016 China
Fax: -
Web url: www.moji.com

Memberships

Board Memberships

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web