Zhang Guoyun

Career History

  • VP/Controller
Website: www.simei.cc

Corporate Information

Address:
Ba Gua Tian Park
41 Hu Yu Road
Hangzhou, 310008
China
Web url: www.simei.cc

Awards & Publications

Certificates

  • Certified Public Accountant (CPA)

Memberships

Board Memberships

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web