Bao Zhihu

Career History

  • VP/Secretary
  • Vice President
  • Lecturer:Economics & Mgmt Schl
Website: www.intmedic.com

Corporate Information

Address:
No. 96 Jiangnan Road
Zhonghua Building,12th Floor
Hangzhou, Zhejiang, 310005
China
Web url: www.intmedic.com

Memberships

Board Memberships

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web