Xu Zheng

Career History

  • VP/Controller
  • VP/Controller
Website: www.qamemc.com

Corporate Information

Address:
701 Lanmei Avenue
Jiulongpo District
Chongqing, 400039
China
Web url: www.qamemc.com

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web