Zhang Huaming

Career History

  • VP/Secretary
  • VP/Secretary
  • Teacher
Website: www.qamemc.com

Corporate Information

Address:
701 Lanmei Avenue
Jiulongpo District
Chongqing, 400039
China
Web url: www.qamemc.com

Memberships

Board Memberships

  • Chongqing Qin'an Mechanical & Electronic Manufacturing Co Ltd
  • Chongqing Qin'an M&E PLC

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web