Wang Guangzhong

Career History

  • Non-Executive Chairman
  • Vice Chairman/President
  • Vice Chairman/President
  • Show More
Website: www.crec.com.cn

Corporate Information

Address:
B Gaofa Building
Jiuxing Avene
Chengdu, Sichua, 610032
China
Web url: www.crec.com.cn

Memberships

Board Memberships

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web