Li Xiangjun

Career History

  • Vice Chairman
Website: www.baose.com

Corporate Information

Address:
No. 15 Jingming Street
Jiangning Binjiang Econ Zone
Nanjing, 211178
China
Web url: www.baose.com

Personal Information

Education

  • Shanxi Normal University

Memberships

Board Memberships

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web