Lin Chen

Career History

  • VP/Principal:Finance
Website: www.zftii.com

Corporate Information

Address:
1 F No 89 Ruanjian Avenue
Gu Lou District
Fuzhou, 350003
China
Web url: www.zftii.com

Personal Information

Education

  • Fujian Jiangxia College

Memberships

Board Memberships

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web