Xu Jianqin

Career History

  • VP/Principal:Financial
  • VP/Principal:Financial
Website: us.firstpvm.com

Corporate Information

Address:
Baojin Road
Hangzhou, 311300
China
Fax: -
Web url: us.firstpvm.com

Personal Information

Education

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web