Zhong Yuanbin

Career History

  • Party Secretary
Website: www.fjgs.com.cn

Corporate Information

Address:
26F Fujian Jiaotong Zonghe Bui
18 Dongshui Road
Fuzhou, 350001
China
Web url: www.fjgs.com.cn

Personal Information

Education

Memberships

Board Memberships

Other Memberships

  • Communist Party of China

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web