Zhong Binguo

Career History

  • VP/Principal:Financial
  • VP/Manager:Finance
Website: www.wanxiang.com

Corporate Information

Address:
Wanxiang Road
Xiaoshan District
Hangzhou, Zhejiang, 311215
China
Web url: www.wanxiang.com

Personal Information

Education

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web