Xu Kefei

Career History

  • Secretary

Corporate Information

Address:
15/F Block A Insigma Software
No.18 First Xiyuan Road
Hangzhou, Zhejiang, 310030
China

Personal Information

Education

  • Zhejiang University

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web