Xu Ping

Career History

  • Chairman
  • Manager
Website: www.cqukf.com

Corporate Information

Address:
Ran Xiangjiaba
Longshan Street, 451 Yuzhong
Chongqing, 400060
China
Web url: www.cqukf.com

Memberships

Board Memberships

Other Memberships

  • Communist Party of China

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web