Zhou Chengyu

Career History

  • Controller
  • Controller

Corporate Information

Address:
Dupuchen Mountain
Daoxu Town
Shangyu, Zhejiang, 312300
China

Personal Information

Education

  • Shanghai Jiao Tong University

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web