Pan Lijian

Career History

  • VP/Secretary/Controller
  • Controller/Secretary
  • VP/Secretary
Website: www.njxb.com

Corporate Information

Address:
1, Zhongshan Road South
Nanjing, Jiangsu, 210005
China
Web url: www.njxb.com

Personal Information

Education

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web