Fan Jinxiang

Career History

  • Vice President
  • Vice President
  • Supervisor
Website: www.enjoyor.net

Corporate Information

Address:
China Zhigu Xihu Park
2 Xiyuan Eighth Road Xihu Dist
Hangzhou, 310030
China
Web url: www.enjoyor.net

Personal Information

Education

Memberships

Board Memberships

Other Memberships

  • Cpbcc Hangzhou Xihu Committee

Sponsored Financial Commentaries

More From The Web