Zong Qinghou, chairman of Hangzhou Wahaha Group Ltd.

Zong Qinghou, chairman of Hangzhou Wahaha Group Ltd.

Nelson Ching/Bloomberg

Zong Qinghou, chairman of Hangzhou Wahaha Group Ltd.