Zhang Xiaoqiang

Zhang Xiaoqiang

Nelson Ching/Bloomberg

Zhang Xiaoqiang, vice chairman of China's National Development and Reform Commission (NDRC).