Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra

Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Yingluck Shinawatra, frontrunner of the Pheu Thai party.