Xi Jinping Replaces Hu Jintao as China Communist Party Leader

Xi Jinping Replaces Hu Jintao as China Communist Party Leader

Ding Lin/Xinhua via AP Photo

Members of the new Politburo Standing Committee Xi Jinping, from left, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan, and Zhang Gaoli, arrive for a press conference after being elected at the Great Hall of the People in Beijing.