Xi Jinping, China's vice president

Xi Jinping, China's vice president

Ian Waldie/Bloomberg

Xi Jinping, China's vice president.