Xi Jinping

Xi Jinping

Andrew Harrer/Bloomberg

Xi Jinping, vice president of China.