Wu Zishen, Chairman of Yongye International Inc.

Wu Zishen, Chairman of Yongye International Inc.

Nelson Ching/Bloomberg

Wu Zishen, chairman of Yongye International Inc., speaks during an interview near Hohhot.