White House Senior Advisor David Plouffe

White House Senior Advisor David Plouffe

Scott Olson/Getty Images

White House senior advisor David Plouffe.