Wen Jiabao, China's premier

Wen Jiabao, China's premier

Qilai Shen/Bloomberg

Wen Jiabao, China's premier.