Wanxiang Group Chairman Lu Guanqiu

Wanxiang Group Chairman Lu Guanqiu

Qilai Shen/Bloomberg

Wanxiang Group Chairman Lu Guanqiu.