Wang Shu

Wang Shu

Matthieu Gafou/Bloomberg Businessweek

Wang Shu. The architect was awarded the $100,000 Pritzker Architecture Prize in May 2012.