Wahaha Chairman Zong Qinghou

Wahaha Chairman Zong Qinghou

Wang Zhao/AFP/Getty Images

Zong Qinghou, chairman of Hangzhou Wahaha Group Co., attends a press conference in Beijing on July 17, 2013.