Viktor Yanukovych

Viktor Yanukovych

Sasha Mordovets/Getty Images

Ukrainian President Viktor Yanukovych.