Ukraine's PM Arseniy Yatsenyuk & U.S. President Barack Obama

Ukraine's PM Arseniy Yatsenyuk & U.S. President Barack Obama

Alex Wong/Getty Images

U.S. President Barack Obama, right, meets with Arseniy Yatsenyuk, Ukraine's prime minister, in the Oval Office of the White House in Washington, D.C. on March 12, 2014.