Tokyo Commodity Exchange President Tadashi Ezaki

Tokyo Commodity Exchange President Tadashi Ezaki

Akio Kon/Bloomberg

Tokyo Commodity Exchange Inc. President Tadashi Ezaki.