Templeton Chairman Mark Mobius

Templeton Chairman Mark Mobius

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Mark Mobius, chairman of Templeton Emerging Markets Group.