Taxpayers as Greek Creditor Put Onus on Politicians

Taxpayers as Greek Creditor Put Onus on Politicians

Kostas Tsironis/Bloomberg

A European Union flag flies beneath the Parthenon temple on Acropolis hill in Athens, Greece.