Takeda Pharmaceutical Co. President & Ceo Yasuchika Hasegawa

Takeda Pharmaceutical Co. President & Ceo Yasuchika Hasegawa

Toshiyuki Aizawa/Bloomberg

Yasuchika Hasegawa, president and chief executive officer of Takeda Pharmaceutical Co.