South Korean Software Entrepreneur Ahn Cheol Soo

South Korean Software Entrepreneur Ahn Cheol Soo

Kyodo via AP Images

Ahn Cheol Soo, South Korean software entrepreneur.