Shiseido President Hisayuki Suekawa

Shiseido President Hisayuki Suekawa

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Shiseido Co. President Hisayuki Suekawa.