Sean Payton

Sean Payton

Thearon W. Henderson/Getty Images

Head coach Sean Payton of the New Orleans Saints.