Rhode Island Treasurer Gina Raimondo

Rhode Island Treasurer Gina Raimondo

Scott Eells/Bloomberg

Gina Raimondo, Rhode Island treasurer.