Residential Property in Guangzhou

Residential Property in Guangzhou

Nelson Ching/Bloomberg

A woman walks near high-rise residential property in Guangzhou.