Residential Buildings in Guangzhou

Residential Buildings in Guangzhou

Brent Lewin/Bloomberg

Residential buildings stand in the Tianhe district of Guangzhou.