Pound Depreciates Versus Euro

Pound Depreciates Versus Euro

Simon Dawson/Bloomberg

The pound fell 0.4 percent to 87.77 pence per euro as of 8:56 a.m. in London.