People's Bank of China Governor Zhou Xiaochuan

People's Bank of China Governor Zhou Xiaochuan

Nelson Ching/Bloomberg

People's Bank of China Governor Zhou Xiaochuan.