People’s Bank of China Governor Zhou Xiaochuan

People’s Bank of China Governor Zhou Xiaochuan

Keith Bedford/Bloomberg

Zhou Xiaochuan, governor of the People's Bank of China.