Nobel Prize-Winning Economist Joseph Stiglitz

Nobel Prize-Winning Economist Joseph Stiglitz

Brent Lewin/Bloomberg

Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz.