New York Times Co. Said to Put Boston Globe Division Up for Sale

New York Times Co. Said to Put Boston Globe Division Up for Sale

Michael Nagle/Bloomberg

The New York Times Co. building in New York.